Kính gửi Ông/Bà,

Chúng tôi đã được thuê để thực hiện báo cáo độc lập về tình trạng hư hại trên phần đất liền kề với phần đất hoặc công trình của quý vị, do các công việc xây dựng sắp được thực hiện.

Báo cáo hư hại là một yêu cầu trong chấp thuận phát triển của hội đồng thành phố và cũng là quyền lợi của quý vị.

Mục tiêu của báo cáo hư hại là nhằm ghi nhận tình trạng cấu trúc của từng ngôi nhà cả bên ngoài lẫn bên trong trước khi công việc xây dựng được bắt đầu trên phần đất liền kề.

Báo cáo này sẽ giúp bảo vệ quý vị nếu có bất cứ hư hại nào xảy ra cho ngôi nhà của quý vị mà do việc thi công gây ra. Báo cáo độc lập này có thể được sử dụng để so sánh tình trạng ngôi nhà của quý vị trước thi công với tình trạng sau thi công. Nếu có hư hại do công việc thi công gây ra cho ngôi nhà của quý vị, thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm thi công sửa chữa.

Vui lòng gọi điện hoặc gửi thư điện tử để sắp xếp cuộc hẹn với Joni Miller hoặc với Michael Burford theo thông tin liên hệ như sau:

Dịch vụ Báo cáo Hư hại Australia: 1800 DILAPS (345277)

info@ausdilaps.com.au

Nếu quý vị không thể nói tiếng Anh hoặc có người phiên dịch cho quý vị, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị để chúng tôi cho người phiên dịch lại.

Cám ơn sự hợp tác của quý vị.

Michael Burford

Giám đốc

Dịch vụ Báo cáo Hư hại Australia (Australian Dilapidations)